کانال خبری بله : پایگاه اطلاع رسانی ، سایت آموزشی مهندسی برق کانال خبری سروش : پایگاه اطلاع رسانی ، سایت آموزشی مهندسی برق کانال خبری  گپ : پایگاه اطلاع رسانی ، سایت آموزشی مهندسی برق کانال خبری ایتا : پایگاه اطلاع رسانی ، سایت آموزشی مهندسی برق کانال خبری آی گپ : پایگاه اطلاع رسانی ، سایت آموزشی مهندسی برق کانال خبری آی گپ : پایگاه اطلاع رسانی ، سایت آموزشی مهندسی برق

Menu

بسمه تعالی

 

لطفاُ جهت واریز مبلغ  به حساب بانک پارسیان نکات ایمنی را رعایت فرمایید.

 

با تشکر : امور مالی ، سایت آموزشی مهندسی برق

                                                                           

 

شماره ی حساب جهت واریز مبلغ

 

شماره کارت ( بانک پارسیان عضوء شبکه ی شتاب )

 

 

6221-0612-0761-5800

 

ورود به ساما نه ی بانک پار سیان 

اپليکشن آپ

توجه به نکات ایمنی ( پلیس فَتا )

Go to top