کانالِ خبری بله :  سایت آموزشی نیایش کانالِ سروش : سایت آموزشی نیایش کانال ِ گپ : سایت آموزشی نیایش کانالِ ایتا :  سایت آموزشی نیایش کانالِ آی گپ : سایت آموزشی نیایش کانالِ ِ آی گپ : سایت آموزشی نیایش

Demo Builder Toggle
 
 
 
 
 
 

 
Menu

بسمه تعالی

 

لطفاُ جهت واریز مبلغ  به حساب بانک پارسیان نکات ایمنی را رعایت فرمایید.

 

با تشکر : امور مالی ، سایت آموزشی مهندسی برق

                                                                           

 

شماره ی حساب جهت واریز مبلغ

 

شماره کارت ( بانک پارسیان عضوء شبکه ی شتاب )

 

 

6221-0612-0761-5800

 

ورود به ساما نه ی بانک پار سیان 

اپليکشن آپ

توجه به نکات ایمنی ( پلیس فَتا )

Go to top